“…Perquè la llum dels teus ulls
és flama encesa i perill
per l’ordre de la por que fa correcte
acceptar com normalitat certa
la injustícia, la misèria,
la ferotge guerra…
Canto el somni dels teus ulls
perquè en ell perviu tot el que estimo,
hi ha un poema de futur
en l’anhel que t’omple la mirada,
i és el teu somriure qui el proclama.”

Lluis Llach
UN NO SÉ QUÉ (Fragment)

“Porque la luz de tus ojos
es llama encendida y peligro
para el orden del miedo que considera correcto
aceptar como normalidad cierta
la injusticia, la miseria,
la feroz guerra…
Canto el sueño de tus ojos
porque en él pervive todo lo que amo,
hay un poema de futuro
en el anhelo que llena tu mirada,
y es tu sonrisa quien lo proclama.”
Lluis Llach
UN NO SÉ QUÉ (Fragmento)

Fotografía: FRANCESC PICAS
Animación: Creciendo en Azul